Hlavní stránka / Spolky v obci / Český svaz žen

Český svaz žen

Základní organizace Českého svazu žen v Horní Krupé má v součastné době 37 členek. Po vzájemné dohodě jsme si ustanovily schůzky a to vždy na první pátek v měsíci.

Připravujeme několik společenských akcí pro děti i dospělé.

  • Každoročně pořádáme na začátku ledna „ Babský bál“ letos to bylo již po 14cté.
  • Platí nepsané pravidlo organizování dětského karnevalu a to v neděli před jarním prázdninami. Na jaře loňského roku jsme navštívily vinný sklípek ve Vracenovicích u Kyjova, navštívily zámek v Miloticích a sklárnu v Kyjově.
  • Dětský den na začátku června.
  • Výlet vlakem ke konci června - Předloni byl velice vydařený výlet do Slatiňan, kde jsme navštívily stáje koní, Kočičí hrádek a v neposlední řadě cukrárnu s výbornou zmrzlinou. Loňského roku to byl výlet vlakem na Český Štenberk a Stvořidla.
  • Vždy ke konci prázdnin připravujeme pro děti Strašidelnou stezku odvahy. Děti dostanou malované lucerničky se svíčkou a procházejí za povyku strašidel předem vytyčenou trasu s dalšími nástrahami. Na konci cesty společně opékáme špekáčky .
  • V sobotu 6.9.2008 jsme odjely s dětmi na zámek do Častolovic a navštívily muzeum řemesel v Letohradě.
  • Pod vedením p. Kindlové z Chrudimi jsme se společně naučily vyrábět panenky z kukuřičného šustí, které se nám velice povedly. Na březen máme domluvenou výrobu šperků opět pod vedením výše uvedené paní.

Pokud se chcete k činnosti naší organizace přidat i Vy, jste určitě zváni.!!

Z historie i současnosti organizace žen v Horní Krupé

Podle zápisu v obecní kronice byla první organizace Výbor žen založena v Horní Krupé v roce 1957. Její činnost se příliš nelišila od současné. Byla to práce pro děti, pro obec a výpomoc v zemědělství. Významná byla v roce 1959 slavnost k MDŽ, na které bylo předáno vyznamenání Řád mateřství třinácti matkám s pěti a více dětmi. Ale v roce 1965 je o Výboru žen v kronice poslední zmínka končící slovy „ a jeho činnost pomalu ustala“.

Až v roce 1972 byl založen Český svaz žen. Svou činností nejen navázal na bývalý Výbor žen, ale také ji obohatil o další akce zaměřené hlavně pro děti, pro dospělou veřejnost i veřejně prospěšnou činnost. Například tradici už mají každoroční oslavy Dne dětí, karnevaly, zájezdy na divadelní představení, do ZOO a na jiná pro děti atraktivní místa. Velký úspěch měla i "Cesta pohádkovým lesem“ pořádaná na konci prázdnin. Potřebné finanční prostředky se zčásti získávají pravidelným pořádáním plesů s bohatými tombolami, dříve i pomlázkových a posvícenských tanečních zábav, ale také z příspěvků od obecního úřadu.

Pro dospělé se pořádají každý rok zájezdy na divadelní přestavení nebo za krásami naší země. Hojně navštěvované jsou i přednášky s naučnou tematikou, kurzy zaměřené podle zájmu členek a besídky spojené se zajímavými výstavkami. Z veřejně prospěšných činností je třeba připomenout účast členek při organizování ozdravného pobytu dětí z oblasti Černobylu. Po provedených parkových úpravách na návsí si organizace žen vzala na starost péči o mladé vysázené stromky. Pomáhá také všude, kde obecní úřad a ostatní organizace potřebují.

V posledních letech organizuje sběr obnošeného šatstva pro humanitární účely a zúčastňuje se akce „Květinový den“ zaměřené pro onkologické účely. Vítané je i cvičení pro zdraví, které pořádá pod odborným vedením již třetím rokem vždy v zimních měsících. V této bohaté a neutuchající činnosti pokračuje organizace Českého svazu žen v Horní Krupé nepřetržitě od roku 1972 už 34 let. V současné době má 34 členek ze všech generací a přidávají se další. To je důkazem toho, že její činnost má smyl i v nynější nově době.

Lenka Pavlasová předsedkyně ČSŽ

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod

  • (+420) 569 436 145
  • obec@hornikrupa.cz

Prohlášení o přístupnosti Vypnout grafiku Mapa stránek Mobilní verze stránek

Novinky na e-mail

Odebírejte novinky na Váš e-mail a sledujte tak aktuality v naší obci!

Typy zpráv:


czechpoint

© Copyright Obec Horní Krupá. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit