Hlavní stránka / Zákon č. 106/1999 Sb.

Info dle zákona 106/99 Sb.

Úplný oficiální název povinného subjektu:
OBEC HORNÍ KRUPÁ

Důvod a způsob založení povinného subjektu,
včetně podmínek a principu, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Horní Krupá vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu vyplývajících.

Organizační struktura
Popis organizační struktury povinného subjektu.

Informace bodu Organizační struktura

Kontaktní spojení.
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zarucený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Informace bodu Kontaktní spojení

Případné platby mužete poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu pripadající platby od veřejnosti

Komerční banka, pobočka Havlíčkův Brod, č.ú. 8329-521 / 0100

Identifikacní číslo organizace
00267481

Daňové identifikacní číslo

Rozpočet v tomto a předchozím roce
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

náhled rozpočty

Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

informace k bodu Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

informace k bodu Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

informace k bodu Opravné prostředky

Formuláře
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

formuláře

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

informace k bodu Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

informace k bodu Nejdůležitější předpisy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů

připravuje se

Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

mateřská školka

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod

  • (+420) 569 436 145
  • obec@hornikrupa.cz

Prohlášení o přístupnosti Vypnout grafiku Mapa stránek Mobilní verze stránek

Novinky na e-mail

Odebírejte novinky na Váš e-mail a sledujte tak aktuality v naší obci!

Typy zpráv:


czechpoint

© Copyright Obec Horní Krupá. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit